Get Adobe Flash player


R E G U L A M I N   Z W I E D Z A N I A  ZOO UECKERMÜNDE

 

1.  Kupując bilet wstępu oraz rocznego karneu do Ogrodu Zoologicznego, każdy zwiedzający zobowiązany jest do przestrzegania poniższego regulaminu. Do czasu opuszczenia ogrodu należy zachować bilet lub roczny karnet do kontroli. Należy okazać je do kontroli pracownikom zoo.  Bilety wstępu oraz karnety roczne są przypisane do jednej osoby i tracą ważność po opuszczeniu zoo.Należy bezwzględnie przestrzegać poleceń pracowników ogrodu.

 

2.  Ze względu na Państwa bezpieczeństwo zabronione jest wychodzenie poza ogrodzenia  i barierki, a także siadanie na nich. Zabronione jest również opuszczanie wyznaczonych ścieżek. Wstęp do pomieszczeń gospodarczych i służbowych, zagród oraz stajni, poruszanie sie po drogach gospodarczych dozwolone jest wyłącznie z osobą do tego upoważnioną i po otrzymaniu wcześniejszej zgody dyrekcji zoo.

 

3.  Zabrania się niepokojenia i drażnienia zwierząt. Zabronione jest karmienie zwierzat, z wyjatkiem kaczek, kucy, muflonów, jeleni, danieli, lam, alpak, owiec oraz kóz, wyłącznie pokarmem zakupionym w automatach znajdujących się na terenie ogrodu. Tylko ten pokarm jest odpowiedni dla naszych zwierząt. Karmienie zwierząt odbywa się na własną odpowiedzialność.

 

4. Ogród Zoologiczny jest miejscem wypoczynku. Na terenie ogrodu zabrania się używania radia i podobnych głośnych urządzeń fonograficznych. Wejście do zoo zabronione jest osobom nietrzeźwym.

 

5.  Goście, wyłącznie osoby dorosłe, mogą na teren ogrodu wprowadzać psy, muszą być one prowadzone na krόtkiej smyczy. Zadbać należy o to, by szczekanie psa nie zakłócało spokoju zwierząt i odwiedzających. Zabrania się wprowadzania psów na teren: placów zabaw, Małego Zoo (zagroda kóz), Małpiego Gaju, Sawanny lemurów, lasu z jeleniowatymi oraz do budynków, w których przebywają zwierzęta. Za szkody wyrządzone psu i za szkody wyrządzone przez psa na terenie ogrodu odpowiada właściciel psa. Niedozwolone jest wprowadzanie na teren zoo innych zwierząt.

 

6. Goście zobowiązani są do zachowania czystości i przestrzegania porządku. Goście są zobowiązani wyrzucać śmieci do koszy znajdujących się na terenie zoo.

 

7.  Palenie papierosów dozwolone jest wyłącznie przy budynku wejściowym do zoo oraz przy obiektach gastronimicznych na terenie ogrodu. W Restauracji obowiązuje zakaz palenia!

 

8.  Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do opieki nad dziećmi i odpowiadają za szkody przez nie wyrządzone. Dzieci z zasady nie wolno pozostawic bez nadzoru. Przy korzystaniu z placόw zabaw, wchodzeniu do otwartych zagrόd, małego zoo, karmieniu zwierząt dzieci poniżej 5 lat pozostają pod nadzorem rodzicόw/opiekunόw. Dotyczy to również opiekunów grup dziecięcych, szkolnych. Dzieci poniżej 8 roku życia mogą zwiedzać ogród tylko z osobą dorosłą.

 

9. Ogrόd Zoologiczny odpowiada tylko za szkody poniesione w skutek zamierzonego działania lub rażącego zaniedbania ze strony zoo. Zoo nie odpowiada za szkody poniesione na skutek zwykłego i lekkiego zaniedbania. Odwiedzający zoo odpowiadają za szkody powstałe na skutek nieprzestrzegania regulaminu, ogόlnych zasad korzystania z wszelkich urządzeń oraz poleceń pracownikόw zoo.

 

10. W przypadku wypadku  należy bezwłocznie poinformować pracownikόw zoo (0049 39771 549419).

 

11. Fotografowanie i filmowanie dla celów prywatnych dozwolone jest bez ograniczeń. Zabronione jest jednak przy tym niepokojenie zwierząt. Wykonywanie zdjęć w celu ich publicznego rozpowszechniania wymaga wcześniejszej zgody dyrekcji.

 

12. Zoo zastrzega sobie prawo do wyproszenia z terenu zoo bez jakiejkolwiek rekompensaty oraz podjęcia krokόw prawnych wobec osόb, ktόre nie przestrzegają niniejszego regulaminu bądź nie posiadają ważnego biletu wstępu.

 

 

Ueckermünde, 8.11.2017

Katrin Töpke

Direktorin                                          

scroll back to top

Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

  Jesteśmy członkami:

 

eaza VDFU weblzv mvLogo StiftungArtenschutzVerband der zoologischen Gärten

 

 

Odwiedza nas 26 gości oraz 0 użytkowników.